Geomříž Secugrid 80/20 R6 role 475 m2

Geomříž (PET), která je součástí uceleného konstrukčního systému GRAVITY STONE®, se používá pro konstrukci vyztužené opěrné stěny anebo pro konstrukci vyztuženého svahu. Její hlavní funkcí je přenášet tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonovými prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží, jejich vzdálenost a druh geomříží je vždy nutné konzultovat se statikem.
Výrobek je součástí certifikovaného systému GWS.
Konstrukční systém GRAVITY STONE® je určen pro stavbu opěrných gravitačních zdí v těchto oblastech:
- silniční komunikace
- železnice
- silniční a železniční mosty
- úpravy terénu a regulace vodních ploch a toků
- zahradní architektura
Systém se skládá z několika betonových tvarovek, které je možné jako stavebnici poskládat do mnoha variant opěrných stěn. Spoje tvarovek jsou suché, tvarovky v jedné vrstvě se spojují na vytvarovaný zámek, tvarovky nad sebou se spojují pomocí plastových kolíčků. Vnitřní prostor zdi se zasypává vhodným zásypovým materiálem.

Vaše cena bez DPH
Cena na dotaz
Kód
135 006 00016
Použití
Pro konstrukci vyztužených opěrných stěn
Hmotnost
0,4 kg/m2
Počet v balení
475 m2
Perokresba
Geomříž Secugrid 80/20 R6 role 475 m2

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty