Zásady zpracování osobních údajů

Společnost KB – BLOK systém, s.r.o. si váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní korporace KB – BLOK systém, s.r.o., se sídlem v Postoloprtech, Masarykova 635, IČO: 148 66 021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 179 (dále jen "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: kontaktní adresa – shodná s adresou sídla, adresa elektronické pošty dpo@kb-blok.cz, telefon +420 733 641 783.

1.3. Správce má za to, že splňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, tímto je JUDr. Tomáš Kindl, e-mail: dpo@kb-blok.cz, tel. +420 777 224 962.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření údajů správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

2.2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je dále Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení ani k profilování konkrétního subjektů údajů (viz. též čl. 7).

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 10 let od poslední realizované smlouvy (nákupu, využití slevy či jiného bonusu), nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti, dceřiné a sesterské společnosti správce a jiné osoby podílející se na dodání zboží, realizaci služeb a zpracování plateb na základě kupní smlouvy. Těmto budou Vaše údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném ke splnění smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

  • zaměstnanci společnosti
  • společnosti, které jsou součástí slevového programu ProDoma
  • dodavatelé zboží a stavebních materiálů
  • dopravci
  • auditor
  • advokátní kancelář

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, s výhradou vyplývající z čl. 7 těchto zásad.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2. Stran zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových nabídek správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani oprávnění správce zpracovávat údaje v rozsahu nutném k plnění smluvních a zákonných povinností. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: dpo@kb-blok.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem v Praze, Pplk. Sochora 727/27.

6.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (vč. případného poskytnutí slevy na základě slevové karty vydávané Správcem) a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit (či vydat slevovou kartu).

6.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány. 

6.6. Následky neudělení souhlasu pro stávající registrované uživatele, držitele slevové karty a příjemce newsletteru

Nedojde-li do nabytí účinnosti nařízení k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 2.1. pro účely specifikované v čl. 3.1, dojde ze strany správce ke zrušení Vašeho uživatelského účtu v e-shopu Správce, zrušení a blokaci Vaší slevové karty (je-li vydána) a k odhlášení odběru newsletteru Správce.

Dojde-li k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 2.1. pro účely specifikované v čl. 3.1, avšak nikoliv již v rozsahu uvedeném v čl. 2.2. pro účely specifikované v čl. 3.2, Váš účet a slevová karta zůstanou funkční, nicméně budete odhlášen z newsletteru Správce.

V případě udělení obou souhlasů se pro Vás nic nemění.

7. Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší anonymizované IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Správce ani Google nezískává prostřednictvím této služby žádné osobní údaje, které by byly propojitelné s konkrétní osobou, neboť využívá anonymizaci IP adres a pseudonymizaci získávaných údajů.

8. Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk Vašeho počítače. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Správce používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Správce nesbírá prostřednictvím cookies žádné informace, které by byly jakkoliv propojitelné s konkrétní osobou, obsahovaly osobní údaje nebo sloužily k jejich sběru. Pokud nechcete cookies používat, zvolte příslušné nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Zablokujete-li všechna cookies, nelze zaručit bezchybné fungování stránek Správce.